Första steget att bli ledare tar du genom att gå denna digital kurs
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Hedemora Gymnastiksällskap
Rörelseglädje, utmaningar & vänskap
HGS utgår ifrån gymnastikförbundets uppförandekod
 1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken.
 2.  Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
 3. Vi är goda förebilder.
 4. Vi respekterar allas lika värde.
 5. Vi respekterar utövarnas personliga integritet.
 6. Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en
  miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
 7. Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet.
 8. Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet.

Till uppförandekoden finns ett arbetshäfte vars syfte är att stödja och hjälpa föreningar och ledare att i praktiken omsätta uppförandekodens riktlinjer i sitt eget ledarskap. Klicka här för att komma till arbetshäftet. 

Svensk Gymnastik Vill
Svenska gymnastikförbundet beskriver i Svensk Gymnastik Vill 2023–2024  de gemensamt fattade besluten och riktlinjer som vår verksamhet utgår ifrån.
 • Visionen ger oss en gemensam bild av det SvGF vill uppnå till läget 2028. 
 • Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten.
 • Värdegrunden och uppförandekoden beskriver det ledarskap och beteenden som ska genomsyra vårt sätt att vara med och mot varandra i alla sammanhang.
 • Utvecklingsmodellen kopplar ihop ”vad vi gör” med ”hur vi gör det” och är både föreningens och Gymnastikförbundets metod för hur vi bedriver och utvecklar våra verksamheter.
Förutom att få vägledning i det gemensamma framåtriktade arbetet, finns här även handfasta beskrivningar av det som är centralt i vardagen för både förbund och förening.
Utvecklingsmodell - Svensk Gymnastik

Utvecklingsmodellen är en illustration av hur Svensk Gymnastiks verksamheter och tillsammans med föreningar kan arbeta, för att utvecklas och sträva efter att bli ännu bättre. Modellen består av stadier och nyckelfaktorer, där stadierna beskriver Svensk Gymnastik och föreningarnas verksamheter, och nyckelfaktorerna beskriver hur vi ska arbeta med våra verksamheter. HGS arbetet aktivt med att utveckla och förbättra träningsverksamheten så att den blir mer anpassningsbar för deltagarna oavsett nivå. 

 

Klicka här för att se utvecklingsmodellen grafiska utformning

 

 
Gymnastikförbundets anvisningar för barn- & ungdomsgymnastik

Gymnastikförbundets Anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik syftar till att vägleda föreningar, ledare och enskilda medlemmar i föreningar då utvecklingsmodell, uppförandekod och barnkonventionen ska omsättas i praktisk idrottslig verksamhet. Den har tagits fram för att tydliggöra hur vi bedriver verksamheten inom barn- (7-12 år) och ungdomsgymnastiken (13-18 år) i enlighet med barnkonventionen och andra styrande dokument.

 

Avsikten är att de ska fungera både som ett stöd och som en anvisning som ska följas. De ska ge vägledning i olika frågor, men framför allt öppna upp för ett levande samtal kring hur föreningens verksamhet ska utformas. 

 

Målet att anvisningarna ska vara fullt ut implementerade är därför långsiktigt och varierar inom de olika områdena, inom de olika disciplinerna och utefter olika förutsättningar. Men gemensamt för alla våra verksamheter är att arbetet ska påbörjas omgående i någon form.